נגמר לנו הכסף

.לכל קהל הלקוחות הנאמן שלנו במשך השנים

.אנחנו מודיעים בזאת על סגירת האתר עקב קשיים כלכליים

לצערנו העלות החודשית הגבוהה אינה מאפשרת לנו להמשיך

.את הפעלת האתר חודש בחודשו ואנחנו נאלצנו לסגור את האתר

אנחנו מצטערים שאין אנחנו יכולים לתת את השרות ומקווים שביום מהימים כאשר

.העלות החודשית תהיה נמוכה יותר נשוב לתת שרות כבעבר